Drs. Hedwich Trynke Rinkes CCMM

Op 19 augustus 2013 hebben de leden van het CDA in Heerenveen, Boarnsterhim en enkel dorpen uit Skarsterlân de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in november 2013. Hedwich Rinkes uit Heerenveen stond op de derde plaats. Sinds 1 januari 2014 is zij raadslid en lid van de raadscommissies Algemene Zaken en Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu.

Wie is Hedwich Rinkes?

Drs. Hedwich Trynke Rinkes CCMMEen Friezin, energiek, betrokken, koersvast en een strategisch denker met overtuigingskracht. Als iedereen vanuit zijn of haar talent een steentje bijdraagt, maken we een waardevolle samenleving. Een plek om ons leven te leiden in al haar facetten. Daar zet ik mij voor in. Ik ben werkzaam als bestuursadviseur bij een woningcorporatie in Friesland. Hiervoor was ik werkzaam als strategisch adviseur van de Raad van Bestuur bij een grote organisatie in de Randstad.

Wat betekent Heerenveen voor mij?

In Heerenveen ben ik geboren. Heerenveen is mijn thuis. Vanwege studies, stages en werk hebben mijn man en ik in de Randstad en in het buitenland gewerkt en gewoond. “Friezen om utens”. Onze kinderen wilden we graag een vertrouwd thuis geven. Dat vonden we in Heerenveen, onze geboortegrond. Voor de gemeente Heerenveen zet ik mij in. De prachtige samenleving die we hier hebben wil ik helpen om te behouden en toekomst bestendig te maken.

Waarom CDA?

We kunnen heel veel zelf. Maar we hebben elkaar ook nodig. Om blije gebeurtenissen met elkaar te vieren, maar ook om elkaar te helpen als het wat minder goed gaat. Het kunnen delen van bepaalde momenten in je leven, dicht bij, in je eigen omgeving, vormt de kern van samenleven en dat is voor het CDA belangrijk. Dat is voor mij belangrijk.